PET high Temperature Tape


2018-09-13 14:29

จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน : 72

PET high Temperature Tape

เทปกาวอุตสาหกรรม

ส่วนประกอบ Polyester กับ Silicone
สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมเคลือบผิวผงและภาพวาด
ใช้ในการเชื่อมต่อป้องกันกาวกระดาษ
ใช้ในอุตสาหกรรมไฟฟ้า moto, paiting เพื่อป้องกันปกป้อง
ป้องกันพิเศษใช้ในหม้อแปลงไฟฟ้า มอเตอร์ และตัวเก็บประจุเช่นเดียว กับการผลิต PCB
ส่วนใหญ่ใช้ในไฟฟ้า และเชื่อมของ PCB สำหรับป้องกันกำบังเพื่อวัตถุประสงค์


สนใจสินค้า สามารถติดต่อสอบถามได้ทาง
TEL : 02-106 3064
LINE : Sales.innopro
FACEBOOK : Innopro-thailand WEB : www.Innoprothailand.com